• Beste mensen,

  Hierbij een stand van zaken over de coronamaatregelen (gezien vanuit voetbalperspectief):

  Het kabinet heeft dinsdagavond 21 april weer een persconferentie gegeven over de coronapandemie.

  Vanaf 29 april 2020 is meer ruimte voor jongeren om georganiseerd en onder begeleiding te sporten; wedstrijden zijn niet toegestaan:

  1. Kinderen tot en met 12 jaar (basisschoolleeftijd, t/m onder 13 leeftijdscategorie) mogen van de overheid weer komen trainen, waarbij ze niet per se de 1,5 meter afstand hoeven aan te houden.
  2. Voor jeugd van 13 tot en met 18 jaar (voortgezet onderwijs, onder 14 t/m onder 19 leeftijdscategorie) is dit ook toegestaan mits zij wél op 1,5 meter afstand van elkaar blijven.

  Nu er groen licht is, komt de KNVB (snel) met protocollen en tips voor trainingen en andere voetbalvormen.

  Daarmee moeten coaches en verenigingen geholpen worden bij de herstart.

  Wanneer welke vereniging na 28 april exact de deuren opent, is afhankelijk van de betreffende gemeente en club.

  Deze week heeft de KNVB contact met de VSG (Vereniging Sport en Gemeenten) en sportkoepel NOC*NSF.

  Naar aanleiding hiervan is er “sportbreed” een protocol opgesteld om de veiligheid te waarborgen voor alle sportverenigingen in Nederland.

  Als voetbalvereniging wachten wij het advies af van de VSG over de te stellen kaders n.a.v. deze wijziging.

  De Veiligheidsregio Zeeland zal, o.a. met de input van de VSG, een wijziging van de Noodverordening per 29 april a.s. doorvoeren.

   

  Belangrijke bijkomstigheid

  De gemeente Kapelle is van plan het jaarlijkse groot onderhoud van de voetbalvelden “naar voren te halen”; mogelijk is de startdatum 4 mei.

  Dat zou inhouden dat we vanaf die datum geen gebruik van de velden meer kunnen en mogen maken; voordeel is wel dat de velden mogelijk vanaf 1 juli weer bespeeld kunnen worden.