• Tahapary ook volgend seizoen bij Wemeldinge

  John Tahapary zal ook het seizoen 2021-2022 als hoofdtrainer aanblijven bij voetbalvereniging Wemeldinge.

  Tahapary die vorig jaar besloot om terug te keren bij Wemeldinge wil graag nog een jaar zonder corona-onderbrekingen vol maken bij onze vereniging.

 • Algemene Ledenvergadering op woensdag 3 februari

  Beste leden,
  Namens het bestuur willen we jullie allemaal een gezond, sportief en succesvol 2021 wensen. De Algemene ledenvergadering (ALV) stond gepland voor vrijdagavond 9 oktober 2020, maar hebben die vanwege de corona situatie uitgesteld tot nader bericht.

  Vanwege hopelijk een spoedige herstart van het resterende seizoen vinden we als bestuur dat we op korte termijn de ALV moeten organiseren. Dit omdat het bestuur nog maar uit 2 personen bestaat. Omdat fysiek bij elkaar komen nog niet mogelijk is willen we de ALV via MS-Teams organiseren. De bedoeling is dan ook om met een beperkt aantal punten de ALV te houden. We willen dit op woensdagavond 3 februari 2021 om 20.00 uur tot 21.30 uur gaan doen.

  Een ieder die deel wilt nemen vragen we om zich aan te melden via de mail, uiterlijk zaterdag 30 januari 2021 aan hansvklink@zeelandnet.nl. Op zondag 31 januari kunnen we dan alle vergaderstukken aan jullie toezenden zodat jullie die door kunnen nemen.
  Op de agenda staat als laatste het punt van de rondvraag, willen jullie in de aanmeldingsmail eventuele vragen voor de rondvraag doorgeven?

  De agenda is als volgt:


  1. Opening en mededelingen door de voorzitter;


  2. Notulen algemene ledenvergadering 1 november 2019, zie verslag november 2019;


  3. Bevindingen bestuurscommissie;


  4. Bestuursverkiezing:
          Tussentijds afgetreden, Suzanne van Velzen, commissaris en bestuurslid activiteitencommissie
          Aftredend en niet herkiesbaar:
              - Ina Onderdijk, commissaris;
              - Tonny van der Linden, secretaris.
          Voorstel benoeming nieuwe bestuursleden:
             - Jan de Vos, commissaris;
             - Arno de Kok, commissaris.
  Mochten er tegenkandidaten voor bovenvermelde kandidaten zijn dan kunnen die schriftelijk aangemeld worden, door minimaal 3 leden ondertekend, bij de voorzitter.

  Door toetreding van Arno en Jan bestaat het bestuur nog maar uit 4 personen, terwijl het streven is om het bestuur uit 7 personen te laten bestaan. Dit houdt in dat er nog 3 vacatures (secretaris, 2 commissarissen) zijn die ingevuld moeten worden.


  5. Financiële zaken penningmeester:
     i. verslag seizoen 2019 -2020:
    ii. Begroting seizoen 2020 – 2021;
    iii. Voorstel contributie vaststelling seizoen 2021 – 2022;
    iv. Verslag kascommissie en verkiezing nieuw lid en decharge verlening penningmeester en bestuur;


  6. Rondvraag en afsluiting door de voorzitter.

  Bestuur VV Wemeldinge

 • Beste voetbalvrienden

  Beste voetbalvrienden en allen die de VV Wemeldinge een warm hart toedragen,


  Het zijn moeilijke en vreemde tijden sinds afgelopen maart. Waar we aan een leuk en succesvol seizoen gedacht hadden kwamen we in een andersoortig model terecht. Niet meer samenkomen, geen derde helft meer, voetballen mogen we nog steeds niet en het einde van de maatregelen is nog niet in zicht. Maar daar kunnen we wel met zijn allen iets aan doen, gewoon volgens de maatregelen proberen te leven, hoe vervelend ook. Dan hopen dat we in de loop van het eerste kwartaal volgend jaar telkens weer iets meer mogen en dat we langzamerhand terug kunnen naar het sportveld.

  We willen al onze leden, vrijwilligers, donateurs en sponsoren bedanken voor hun begrip en blijvende steun aan de vereniging. Ook de bondscoach Frank de Boer heeft een boodschap voor de vrijwilligers: Frank de Boer eindigt persconferentie Oranje met speciale boodschap voor onze vrijwilligers. (debondscoachbedanktjou.nl).

  Wij wensen jullie allen binnen de geldende beperkingen een mooie Kerst toe en zonder het Kerstzaalvoetbaltoernooi en de oliebollentraining een rustige en toch gezellige jaarwisseling. Vanwege de geldende maatregelen zullen we begin januari ook de nieuwjaarsreceptie over moeten slaan. Toch hopen we dat we allemaal gezond weer aan het nieuwe jaar kunnen beginnen.

  Ook namens de KNVB nog een Kerstgroet 2020 on Vimeo, klik op deze link om dit te bekijken.

  Bestuur VV Wemeldinge

 • Voorlopig geen voetbal

  Voor de duidelijkheid:

  • Er worden voorlopig geen wedstrijden gespeeld.
  • Senioren mogen ook niet trainen
  • De jeugd mag wel blijven trainen
  • Kleedaccomodatie en kantine zijn gesloten.

  Laten we hopen dat de maatregelen het gewenste effect hebben en dat we dit jaar toch nog het veld op kunnen.

 • Corona-maatregelen vanaf 10 oktober 2020

  Na de ervaringen van vorige week zijn enkele regels enigszins aangepast. Zie daarvoor bjgevoegde link.

  Alle leiders van VVW-teams zijn per mail op de hoogte gesteld van de nieuw ingevoerde maatregelen op ons sportpark, met het verzoek hun spelers en/of ouders hierover te informeren. 

  Zoals is aangegeven beseffen wij ook dat het geen leuke maatregelen zijn, maar op het moment dat wij met z’n allen achter deze maatregelen staan en uitvoeren hopen we dat het maar voor enkele weken is.

  De genoemde maatregelen gelden op ons sportpark "De Boenze Boogerd", ook voor bezoekende teams.

  In geval van een uitwedstrijd is het altijd raadzaam om vooraf even te kijken op de website van de club die je bezoekt

  Voor de volledige tekst [lees meer]

 • Info voor bezoekende verenigingen

  Geachte Bezoekers,

  Helaas zijn wij door de recent uitgevaardigde corona-regels gedwongen om een aantal ongastvrije maatregelen te treffen.

  1. Van een bezoekende vereniging zijn alleen de spelers, leiders, overige stafleden en de chauffeurs welkom op ons sportpark. 
  2. Vaders, moeders en overige toeschouwers kunnen wij helaas niet toelaten, tenzij ze voldoen aan punt 1.
  3. Ook geblesseerde spelers mogen niet bij de wedstrijd aanwezig zijn.
  4. Onze kantine is gesloten. Drinken voor tijdens de rust dienen de bezoekers zelf mee te nemen. Alcoholische dranken zijn niet toegestaan.
  5. Ook kunnen we u helaas geen koffie aanbieden, indien gewenst kunt u uiteraard zelf een thermoskan meenemen.
  6. Na de wedstrijd wordt u verzocht het terrein binnen korte tijd te verlaten. Uiteraard kan, indien gewenst, wel eerst gebruik gemaakt worden van de douches.
  7. Laat s.v.p. de kleedkamer netjes achter, dat scheelt onze vrijwilligers ook weer werk.

  Wij realiseren ons dat deze acties niet bijdragen aan het voetbalplezier zoals we dat gewend zijn, maar het is helaas de realiteit op dit moment.

  Wij danken u voor de medwerking en hopen dat we u, bij een volgende gelegenheid, weer op een normale manier ontvangen.

  De wedstrijdcoordinatoren van V.V. Wemeldinge.

 • Programma

  Geen informatie

 • Uitslagen

  Geen informatie

 • Wedstrijdverslagen seizoen 2020-2021

  Klik hier voor de wedstrijdverslagen